Priser

Stavn

Sortmosen 21

3520 Farum

    

 Priser 2019

 

Hverdage 2.100,00 kr.

Weekend 4.700,00 kr.

Fredag ​​- lørdag 3.300,00 kr.

Lørdag - søndag 3.300,00 kr.

Alle priser er excl. forbrug af strøm og vand

 

Særlige udlejningspriser i januar, februar, juli og december

 

Hverdage 1.700,00 kr.

Weekend 3.800,00 kr.

Fredag ​​- lørdag 3.000,00 kr.

Lørdag - søndag 3.000,00 kr.

Alle priser excl. forbrug af strøm og vand

 

 Strøm afregnes efter måler til dagspris.

 

Hvis der ønskes rengøring efter lejemåles, afregnes dette med 800,00 kr. 


Priser 2020

 

Hverdage 2.200,00 kr.

Weekend 4.900,00 kr.

Fredag ​​- lørdag 3.400,00 kr.

Lørdag - søndag 3.400,00 kr.

Alle priser er excl. forbrug af strøm og vand

 

Særlige udlejningspriser i januar, februar, juli og december

 

Hverdage 1.800,00 kr.

Weekend 3.900,00 kr.

Fredag ​​- lørdag 3.100,00 kr.

Lørdag - søndag 3.100,00 kr.

Alle priser excl. forbrug af strøm og vand

 

 Strøm afregnes efter måler til dagspris.

 

Hvis der ønskes rengøring efter lejemåles, afregnes dette med 800,00 kr. 

 

Betaling:

Lejerens godkendelse af kontrakten sker ved at betale et depositum svarende til 50% af lejen, beløbet er angivet i kontrakten, den resterende leje opkræves efter lejemålet sammen med betaling af elforbrug, vand, evt. skade, rengøring samt et administrationsgebyr.

 

 

Bemærk

 

  • Der betales ikke moms da Stavnfonden er momsfri.

 

  • Lejer skal selv gøre rent efter sig. Ønskes rengøring efter opholdet, opkræves betalingen sammen med slutafregningen. Ved bestilling af rengøring skal lejren forlades senest en time før lejekontraktens udløb.

 

  • Overbelægning må ikke finde sted.

 

  • Udover lejebeløbet skal lejer betale for elforbrug efter måler. Stavn har el-køkken samt el-opvarmning.

 

  • Vand afregnes med 1 m3 for et hverdagdøgn og med 3 m3 pr. weekend til dagspris.

 

  • Gennemsnitlig forbrug for el, sommermåneder ca. 100 kWh og vintermånederne ca. 200 kWh         

 * Der kan spares på elforbruget, hvis brændeovnen bruges.

 

 

Stavn - Sortmosen 21 - 3520 Farum - www.stavn.dk © 2015