Priser

Stavn

Sortmosen 21

3520 Farum

Priser 2018 og 2019

Hverdage 2.100,00 kr.

Weekend 4.700,00 kr.

Fredag - lørdag 3.300,00 kr.

Lørdag - søndag 3.300,00 kr.

alle priser er excl. forbrug af strøm og vand

Specialpriser i januar, februar, juli og december

Hverdage 1.700,00 kr.

Weekend 3.800,00 kr.

Fredag - lørdag 3.000,00 kr.

Lørdag - søndag 3.000,00 kr.

alle priser er excl. forbrug af strøm og vand

Strøm afregnes efter måler til dagspris.

 

Hvis der ønskes rengøring efter lejemåles, afregnes dette med 800,00 kr.

 

Betaling:

Lejerens godkendelse af kontrakten sker ved, at der indbetaler et depositum, som udgør 50 % af lejen, beløbet fremgår af kontrakten, den resterende leje opkræves efter lejemålet sammen med afregning af forbrug af elektricitet, vand, evt. skader, evt. rengøring samt et administrationsgebyr.

 

Bemærk

 

  • Der betales ikke moms, da Stavnfonden er fritaget for moms.

 

  • Lejer skal selv gøre rent efter sig. Ønskes rengøring efter opholdet, betales denne direkte til lejrinspektøren. Prisen på rengøring aftales med lejrinspektøren, hvis der er bestilt rengøring, skal lejren forlades senest en time før kontraktens udløb.

 

  • Overbelægning må ikke finde sted.

 

  • Foruden lejeafgiften skal lejer betale for el-forbruget efter måler. Stavn har el-køkken samt el-opvarmning.

 

  • Vand afregnes med et fast forbrug på 1 m3 pr. hverdagsdøgn og 3 m3 pr. weekend til dagspris.

 

  • Gennemsnitsforbrug for el, sommermånederne ca. 100 kWh og vintermånederne ca. 200 kWh

* Der kan spares en del på el-forbruget, hvis brændeovnen i stuen benyttes.

 

 

Stavn - Sortmosen 21 - 3520 Farum - www.stavn.dk © 2015