Forside

Stavn

Sortmosen 21

3520 Farum

STAVN

en moderne hytte i Farum Naturpark

STAVN er en moderne hytte med plads til 29 personer beliggende i Mølleådalen vest for Farum sø. Den fredede ådal omkranses af store morænebakker og statsskovene Ganløse Ore, Nyvang, Farum Lillevang og Terkelskov. Ejendommen er i 1949 købt til lejrbrug af FDF K 23 Valby, men blev i 1980 overdraget til Den Selvejende Institution Stavn, som i 1998 blev omdannet til Stavnfonden med FDF K 23 Valby som medlem. Ejendommen omfatter i alt ca. 80.000 m2, der er fordelt på to adskilte arealer.

 

Det sydlige areal, hvorpå lejren er placeret, omfatter ud over plads- og vejareal dels et græsklædt engareal og dels et moseareal. Disse områder er til rådighed som opholds-areal, hvor teltslagning og boldspil (håndboldmål opstillet) er muligt på græsarealet. Det sydlige areals vestgrænse er Ganløse Ore Statsskov.

 

Det nordlige areal, er et moseareal, der er indhegnet til kvæggræsning og derfor ikke kan benyttes af lejrdeltagerne.Stor og lækker shelter, til rådighed for lejerne på Stavns grund

 

Stavn - Sortmosen 21 - 3520 Farum - www.stavn.dk © 2015