Priser

Stavn

Sortmosen 21

3520 Farum

    

 Priser 2020

 

Hverdage 2.200,00 kr.

Weekend 4.900,00 kr.

Fre-/lørdag og lør-/søndag 3.400,00 kr.

Alle priser er excl. forbrug af strøm og vand

 

Særlige udlejningspriser i januar, februar, juli og december

 

Hverdage 1.800,00 kr.

Weekend 3.900,00 kr.

Fre-/lørdag og lør-/søndag 3.100,00 kr.

Alle priser excl. forbrug af strøm og vand

 

 Strøm afregnes efter måler til dagspris.

 

Hvis der ønskes rengøring efter lejemåles, afregnes dette med 800,00 kr. 

 

Betaling:

Lejerens godkendelse af kontrakten sker ved at betale et depositum svarende til 50% af lejen, beløbet er angivet i kontrakten, den resterende leje opkræves efter lejemålet sammen med betaling af elforbrug, vand, evt. skade, rengøring samt et administrationsgebyr.

Priser 2021

 

Hverdage 2.250,00 kr.

Weekend 5.000,00 kr.

Fre-/lørdag og lør-/søndag 3.500,00 kr.

Alle priser er excl. forbrug af strøm og vand

 

Særlige udlejningspriser i januar, februar, juli og december

 

Hverdage 1.850,00 kr.

Weekend 4.000,00 kr.

Fre-/lørdag og lør-/søndag 3.200,00 kr.

Alle priser excl. forbrug af strøm og vand

 

 Strøm afregnes efter måler til dagspris.

 

Hvis der ønskes rengøring efter lejemåles, afregnes dette med 1.000,00 kr. 

 

Betaling:

Lejerens godkendelse af kontrakten sker ved at betale et depositum svarende til 50% af lejen, beløbet er angivet i kontrakten, den resterende leje opkræves efter lejemålet sammen med betaling af elforbrug, vand, evt. skade, rengøring samt et administrationsgebyr.

Bemærk

 

  • Der betales ikke moms da Stavnfonden er momsfri.

 

  • Lejer skal selv gøre rent efter sig. Ønskes rengøring efter opholdet, opkræves betalingen sammen med slutafregningen. Ved bestilling af rengøring skal lejren forlades senest en time før lejekontraktens udløb.

 

  • Overbelægning må ikke finde sted.

 

  • Udover lejebeløbet skal lejer betale for elforbrug efter måler. Stavn har el-køkken samt el-opvarmning.

 

  • Vand afregnes med 1 m3 for et hverdagdøgn og med 3 m3 pr. weekend til dagspris.

 

  • Gennemsnitlig forbrug for el, sommermåneder ca. 100 kWh og vintermånederne ca. 200 kWh         

 * Der kan spares på elforbruget, hvis brændeovnen bruges.

 

 

Stavn - Sortmosen 21 - 3520 Farum - www.stavn.dk © 2015